Palatskupp i Moskva?

Det kommer fler och fler spekulationer om en möjlig palatskupp i Moskva, där Putin kan tänkas avsättas. Indikationerna på en förestående kupp är fåtaliga, men inte förty går det att finna grunder för en omvälvning.

Den ryska statsbudgeten har genom prisfallet på olja blivit mycket svag och inom en snar framtid bedöms statens budgetreserver vara förbrukade. När staten då inte längre har något eget kapital är det en attraktiv möjlighet för staten att förstatliga oligarkernas egendomar. Det är en utveckling, som de mycket sannolikt vill undvika och föregripa.

Ryssland (Ryska Federationen) är numera centralstyrt genom ett flertal beslut, som Putin varit initiativtagare till. Ryssland består idag av 89 stycken federationssubjekt, 21 republiker, 6 kraj, 50 oblast, 9 distrikt, 1 region och två städer, och de har mycket skiftande ekonomisk bärkraft. Flera av dessa subjekt skulle mer än gärna se, att det ekonomiska överskottet gynnade den egna lokala befolkningen och inte centralmakten.

På sin väg till makten har Putin kommit att köra över, ställa åt sidan och krossa många ledare. Ett flertal av dessa har sökt sig utomlands, där de bidar sin tid och väntar på förändringar.

Det sägs alltid i rysk media att Putin är omåttligt populär och att han har hela det ryska folkets samlade stöd. Det är korrekt, men det är samtidigt en dagsnotering. Vid en eventuell palatskupp kommer den ryska propagandan att inom två dygn ha ställt honom i en helt annan dager. Vi kommer att få se och höra hör Putin har roffat åt sig miljarder, hur han tog hand om sin familj, hur han ställt sig i centrum på andra bekostnad, mm, mm. Den ryska desinformationen och propagandaapparaten kommer snabbt att göra honom till en folkfiende.

Tiden kan snart vara inne för trängda oligarker, missnöjda ledare för subjekt och åsidosatta ledare att ta ett initiativ för förändring i Moskva. Var för sig är de ännu för svaga, men tillsammans kan de tre grupperna vara starka nog för en omvälvning. Putin måste å sin sida se till att deras intressen inte sammanfaller, utan på känt manér hålla dem splittrade.

En återupprepning av 1991 års händelser, då Sovjetunionen krackelerade är inte längre en omöjlighet. Ryssland kan inom ett halvår bestå av 10 stycken, kanske 20 stycken, nya självstyrande nationer/områden.

Morten Frederiksen May 11, 2016

Share this post
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin