Styrkebalansen och beredskapen i Östersjöområdet

Balansen och beredskapen kommer att sättas på prov och testas i september nästa år. Ryssland planerar att genomföra en av sina större strategiska övningar, Zapad 2017, samtidigt som Sverige genomför Försvarsmaktsövningen, Aurora 2017.

Den ryska övningen kommer sannolikt att omfatta fler än 80 000 soldater och sjömän med ett övningsområde som inkluderar Kaliningradexklaven och Östersjön. Den svenska övningen omfattar drygt 16 000 soldater och sjömän med ett scenario där Sverige utsätts för ett överraskande strategiskt anfall. Host Nation Support (HNS), värdlandsavtal kommer att övas.

NATO förbereder de baltiska nationerna inför det växande ryska hotet genom att planera för och öva styrkeförstärkningar. Ifjol, 1 september 2015, beslöt NATO att sex stycken mindre staber NATO Force Integration Unit (NFIU) om cirka 40 personer med mycket kort varsel skall kunna baseras i Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen eller Rumänien. NFIU skall förklaras operativa vid NATO:s toppmöte i Warszawa den 8-9 juli 2016.

De baltiska NFIUs övades den 9-15 november 2015 samtidigt som NATO:s Allied Rapid Reaction Corps (ARRC). Det var första gången som ARRC övade i Baltikum. I stabsövningen, Arrcade Fusion 15, deltog cirka 1 700 personer från 20 stycken NATO-nationer samt från Sverige. ARRC HQ ombaserade från Gloucestershire, Storbritannien, till Lielvarde flygbas, Lettland. Vi kan anta, att vid en kris i Östersjöområdet och vid en förstärkning av Baltikum kommer ARRC HQ samt NFIUs att aktiveras. Svenskt sjö- och luftterritorium torde behövas.

Sverige har deltagit i en förstärkningsövning (stabsövning) under 2015 samt planerar för att öva HNS i september 2017. Den svenska förmågan och kapaciteten samt senfärdigheten är till nackdel för försvaret av de baltiska nationerna.

Vi avser, att återkomma med fler analyser och synpunkter allteftersom mer information blir offentlig.

Under tiden, fram till de större övningarna i september 2017, kan vi förvänta oss ryska informationsoperationer riktade mot konceptet och principerna för försvaret av Baltikum.

I kommande artiklar kommer vi att utveckla vår syn på dessa informationsoperationer.

Karl Eriksson April 4, 2016

Share this post
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

1 thought on “Styrkebalansen och beredskapen i Östersjöområdet”

Leave a Reply