Danmark går sin egen väg när det gäller Östersjösäkerheten

Den 13 maj skall de nordiska regeringscheferna träffa USA:s president Barack Obama i Vita Huset, för att bland annat diskutera miljö- och klimatfrågor, TTIP – det transatlantiska frihandelsavtalet, terrorism och våldsbejakande extremism samt kärnvapen och rustningsfrågor. Frågan om säkerhet och samarbete i Östersjön står också på agendan.

Medan Sverige och Finland, men också Norge, under de senaste åren har etablerat ett allt närmare säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete, väljer Danmark en annan väg för samarbete både när det gäller att stärka den nordisk-baltiska säkerheten och globalt.

Vid ett forskarseminarium på Köpenhamns universitet i december menade några av Danmarks ledande säkerhetspolitiska forskare att den naturliga samarbetspartnern för Danmark är Storbritannien – partner under de danska insatserna såväl i Irak som i Helmand, Afghanistan.

Genom att samverka med Storbritannien, kan danskarna fortsatt upprätthålla och stärka den länk till USA som upprättades och underhölls av dåvarande statsminister Anders Fogh Rasmussen. Samtidigt får man genom samarbetet med Storbritannien även en koppling till Frankrike, som sedan några år har ett bilateralt säkerhets- och försvarssamarbete med britterna.

Medan de övriga nordiska länderna nu koncentrerar det säkerhets- och försvarspolitiska engagemanget till Östersjön och närområdet, fortsätter Danmark att driva en offensiv aktivistisk utrikespolitik som bland annat leder till militära styrkebidrag i Irak – och kanske även Syrien och Mali, parallellt med ett begränsat Östersjöengagemang i NATO-ram.

Det bärande argumentet i det danska motståndet mot ett nordiskt Östersjö- och närområdessamarbete är att Sverige och Finland inte är NATO-medlemmar. Frågan är om Washingtonmötet ger Danmark anledning att ompröva den ståndpunkten. USA och president Obama kan ha en Östersjöagenda som skiljer sig från den köpenhamnska.

Morten Frederiksen March 30, 2016

Share this post
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Leave a Reply